Ta bật khócChào trời xanh đất rộngLạch nước đen, sâu hay nông ?Lớn cùng năm thángai trong đời mình ?Vô danh ngườiVô danh sôngHoa, thì vô sắc Hương, không thành lờiDòng sông kiaDòng người điBao nhiêu năm tháng, dòng đời chảy quanhTa còn mắc nợ nguồn xanhLang thangMấy cõiĐi vềĐất đai

Ta bật khóc
Chào trời xanh đất rộng
Lạch nước đen, sâu hay nông ?
Lớn cùng năm tháng
ai trong đời mình ?
Vô danh người
Vô danh sông

Hoa, thì vô sắc 
Hương, không thành lời

Dòng sông kia
Dòng người đi
Bao nhiêu năm tháng, dòng đời chảy quanh
Ta còn mắc nợ nguồn xanh
Lang thang
Mấy cõi
Đi về
Đất đai